Kerajaan sentiasa mengambil peduli serta berusaha memastikan kemakmuran dan kesejahteraan negara dengan rakyat agar mempunyai jati diri mantap, keperibadian unggul dan disiplin tinggi Atas kesedaran itulah Program Latihan Khidmat Negara […]