Perbezaan zakat dan cukai

Perbezaan Antara Zakat Dan Cukai

Posted on 608 views

Apa perbezaan antara zakat dan cukai? Ada perbezaan ke, bukan sama je? Zakat dan cukai merupakan aspek yang penting dalam kehidupan kita. Untuk mengekalkan sesuatu masyarakat yang adil dan keadaan hidup yang berkualiti, cukai dan zakat adalah instrumen yang selalu diamalkan oleh mana-mana kerajaan di dunia.

Namun, ramai yang tidak tahu atau keliru dengan perbezaan antara zakat dan cukai.

Entri kali ini Lebih Info kongsikan berkenaan Perbezaan antara zakat dan cukai

Perbezaan zakat dan cukai

Perbezaan zakat dan cukai

Walaupun zakat dan cukai merupakan satu mekanisme yang berkongsi matlamat yang sama i.e untuk mengagihkan kekayaan untuk menjamin kemamkmuran ekonomi dapat dikongsi bersama, terdapat beberapa perbezaan jelas. antaranya ialah:

  1. definisi
  2. skop pengenaan 
  3. rebat
  4. undang-undang
  5. syarat-syarat pengenaan

Cukai

Cukai adalah perlu untuk pembangunan sesebuah negara. Lagi banyak cukai yang dikutip, lagi banyak pembangunan dan projek dapat dijalankan oleh kerajaan demi kepentingan semua pihak.

Jenis percukaian di Malaysia

Dalam sistem pencukaian di Malaysia terdapat 2 jenis cukai iaitu, cukai langsung yang dipungut oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan cukai tidak langsung yang dipungut oleh Kastam Di Raja Malaysia.

Cukai pendapatan adalah termasuk dibawah kategori cukai langsung.

Skop pengenaan cukai

Pembayar cukai yang bermastautin dan bekerja di Malaysia dikenakan cukai atas semua pendapatan yang diperoleh dan pendapatan yang diterima dari luar Malaysia.

Syarat-syarat cukai pendapatan

Mulai Tahun 2015 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 (selepas potongan KWSP) perlu mendaftar fail cukai pendapatan.

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Secara teorinya, semakin tinggi pendapatan seseorang semakin tinggi cukai yang akan dikenakan. Bermakna kalau individu yang berpendapatan RM 1 Juta setahun, nilai cukai pendapatan yang perlu dibayar tak sama dengan individu yang berpendapatan RM 500 ribu setahun.

Kadar cukai pendapatan terkini ialah serendah 1% dan yang paling tinggi adalah 28%. Selalunya tak berubah, kalau berubah pun akan diumumkan oleh kerajaan Malaysia.

Selalunya, polisi berkenaan percukaian ni akan diumumkan dalam bajet tahunan kerajaan. Adakah kadar akan berubah pada tahun 2020? Sama-sama kita nantikan bulan Oktober nanti.

Jeng jeng jeng….

Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Syaratnya adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu.

Fatwa berkaitan zakat pendapatan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 22 Jun 1997 telah membincangkan Zakat Gaji & Pendapatan Professional.

Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat.

Sumber: Fatwa Zakat Pendapatan

Syarat-syarat zakat pendapatan

Syarat wajib zakat pendapatan adalah sama dengan jenis Zakat Harta yang lain iaitu :

Islam

Pemilik harta mestilah seseorang yang beragama Islam kerana zakat disyariatkan kepada orang Islam sahaja.

Merdeka

Pembayar zakat mestilah seorang bebas dan merdeka dan bukannya seorang hamba.

Milik Sempurna

Pemilikan terhadap sesebuah harta hendaklah jelas di mana tiada orang lain yang berhak ke atasnya melainkan dirinya sendiri.

Pemiliknya mampu mengendalikan harta tersebut secara bebas dan keuntungan daripadanya juga kembali kepada pemiliknya.

Cukup nisab

Sesuatu harta yang dimiliki hendaklah mencukupi nisab iaitu paras minima yang menentukan sama ada wajib atau tidak sesuatu harta itu dikeluarkan zakat.

Haul

Cukup haul bermaksud telah berlalu satu tahun ke atas harta yang dimiliki dalam setahun.

Secara teori, perkiraan haul adalah mengikut tahun Hijrah, namun oleh kerana kebiasaan (uruf) pada hari ini penggunaan tahun masihi mengatasi penggunaan tahun Hijrah, maka praktis pengiraan zakat lebih tertumpu kepada kalendar tahun masihi.

Skop pengenaan zakat pendapatan

Pengenaan zakat adalah berdasarkan nisab pendapatan. Nisab zakat pendapatan bersandarkan 85 gram emas. Kadar bayaran zakat pendapatan ialah 2.5% daripada jumlah pendapatan kasar atau pendapatan bersih.

Nisab zakat sentiasa berubah mengikut harga emas semasa. Dan oleh kerana hal ehwal Islam adalah dibawah negeri, kadar nisab mungkin berbeza-beza mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri.

Kadar yang dikenakan di Kuala Lumpur mungkin berbeza daripada yang dikenakan di Kuala Terengganu atau Kota Kinabalu.

Rebat cukai untuk zakat pendapatan

Semakin banyak seseorang individu membayar zakat, semakin kurang kadar cukai pendapatan yang perlu dijelaskan.

Aik, kenapa?

kerana zakat pendapatan merupakan salah satu potongan atau rebat cukai. Jom kita tengok di bawah.

Undang-undang berkenaan rebat cukai

Di Malaysia, undang-undang percukaian ditentukan di dalam Akta Cukai Pendapatan. Di dalam Seksyen 6A (3), seksyen itu memperuntukkan:

Rebat hendaklah diberikan untuk suatu tahun taksiran bagi mana-mana zakat, fitrah atau apa-apa pembayaran berkaitan agama Islam lain yang wajib dan dibayar dalam tahun asas untuk tahun taksiran yang tersebut, dan dibuktikan dengan resit yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis.

Sumber: Akta Cukai Pendapatan 1967

Jadi, kalau anda membayar zakat pendapatan, anda layak untuk menikmati rebat cukai.

Rebat Cukai

kalau saya bayar zakat pendapatan, berapa banyak rebat cukai yang saya dapat ni bang?

Rebat cukai adalah keistimewaan yang diberikan untuk mengurangkan kadar cukai yang perlu dijelaskan.

Jumlahnya ditolak terus dari jumlah cukai perlu dibayar, dan bukan daripada jumlah pendapatan bercukai.

Sebagai contoh, sekiranya Abu membayar zakat RM 2000 setahun, maka beliau layak mendapat rebat cukai sebanyak RM 2000.

Kesimpulan perbezaan cukai dan zakat

Melalui zakat dan cukai, keharmonian ekonomi akan dapat dinikmati bersama. Bersama kita lunaskan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia dan seorang Islam yang wajib membayar zakat.

Panduan di atas hanyalah panduan secara umum sahaja. Anda dinasihatkan membuat kajian sendiri dengan lebih lanjut atau hubungi mana-kaunter zakat dan pihak LHDN untuk maklumat yang lebih tepat.

Lebih Info mengucapkan selamat membayar zakat dan cukai dan selamat maju jaya kepada anda.

.

 

Gallery for Perbezaan Antara Zakat Dan Cukai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.