…sebulan. Ahmad: mempunyai tanggungan eorang isteri dan 2 orang anak. memberikan RM 300 kepada ibu dan ayahnya di kampung setiap bulan Ahmad mencarum KWSP 11% (RM 440) membuat simpanan di…

…kereta dan bayaran pendahuluan adalah 2 perkara berlainan Tempahan kereta diperlukan untuk tujuan peniaga memproses pinjaman anda, Jumlah Tempahan kereta berbeza bergantung kepada yang ditetapkan di kedai-kedai kereta, kebiasaannya RM…

…Tiada suratcara yang dikenakan duti boleh diterima sebagai keterangan untuk apa-apa tujuan oleh mana orang yang mempunyai kuasa dibawah undang atau dengan persetujui pihak-pihak untuk menerima keterangan, atau untuk bertindak…

…digital. Tujuan cukai digital Menurut Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Amiruddin Hamzah, tujuan cukai perkhidmatan digital ni adalah untuk menyediakan satu ekosistem pasaran yang seimbang. Katanya – “Sebenarnya kita nak sediakan…