…Menteri Besar Selangor berkata dalam penggulungan perbahasan usul peruntukan pembangunan belanjawan 2019, di sidang Dewan Negeri Selangor“ Ini membolehkan mereka tidak perlu lagi membayar air setiap bulan. Setiap isi padu,…