…level playing field. Adalah tidak adil bagi penyedia perkhidmatan dalam negara dikenakan cukai ini, tetapi mereka di luar negara terlepas daripada pembayaran cukai ini. “Ini bukan cukai baharu tapi kita…

…kalkulator untuk fi guaman yang ada di internet. Contohnya, Kalkulator LoanStreet Kos guaman – perlu ikut akta atau tidak? Kadar fi guaman tersebut wajib diikuti oleh semua peguam. Tak boleh…