…dan tidak terlibat dengan pelaburan yang bertentangan dengan prinsip kita sebagai seorang muslim demi keberkatan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Lebih Info mengucapkan selamat melabur dan selamat…