profil pelanggan seperti umur, di mana anda tinggal, tahap pendidikan, status perkahwinan dan sebagainya. Kebanyakan maklumat ini dikumpulkan dan dalam setiap pertanyaan, skor yang diberi berdasarkan maklumat yang anda berikan….