…Friday 9.00 am – 6.00 pm (excluding Public Holiday) Tel: 03 – 4047 0888 Monday – Friday 8.00 am – 6.00 pm (excluding Public Holiday) Fax: 03 – 4047 0856…

…800.00 per bulan sudah dikira layak untuk dipertimbangkan. Oleh kerana perubahan kepada tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun berbanding sebelum ini hanya 5 tahun menyebabkan bayaran bulanan menjadi lebih rendah dan…

…menyediakan pinjaman seperti pinjaman peribadi, pinjaman perumahan dan pinjaman untuk kereta. Bank kemudian akan mengenakan caj untuk pinjaman tersebut. Peminjaman yang mempunyai rekod bayaran balik yang tidak baik mempunyai kemungkinan…

…RM49,000 Bulan 4: RM52,000 Bulan 5: RM58,000 Bulan 6: RM60,000 Secara kasarnya, purata perniagaan adalah sekitar RM56,000. Pihak bank hanya akan lihat 20% sahaja sebagai gaji pemohon. Jadi selebih 80%…

…tahun, atau 84 bulan. Sebelum ini tempoh pembiayaan pinjaman peribadi AEON ialah 5 tahun sahaja. Had pembiayaan juga telah ditingkatkan dari RM1,000 hingga RM100,000, dari RM1,000 hingga RM50,000. Pengenalan Pinjaman

…boleh memohon pinjaman dari CIMB Islamic ini. Bukan macam pinjamanpinjaman biasa yang lain. Ciri Skim Pinjaman Xpress Cash Financing-i Produk ini adalah pembiayaan peribadi tanpa cagaran kadar keuntungan dikira berdasarkan…

…Ciri Pinjaman Perniagaan TemaNiaga-i Tawarruq Pembiayaan ini adalah berkonsepkan Tawarruq. Tawarruq merujuk kepada mu`amalah dengan transaksi dua peringkat. Jumlah Pembiayaan: RM5,000.00 -RM50,000.0 Tempoh Pembiayaan: 1-5 tahun. Kadar keuntungan yang ditawarkan…