…sebulan. Ahmad: mempunyai tanggungan eorang isteri dan 2 orang anak. memberikan RM 300 kepada ibu dan ayahnya di kampung setiap bulan Ahmad mencarum KWSP 11% (RM 440) membuat simpanan di…

…dan instrumen patuh syariah dikecualikan. Hutang ke atas jumlah aset Nilai keseluruhan faedah ke atas hutang syarikat mestilah kurang 33 peratus. Pinjaman melalui perbankan Islam atau melalui sukuk dikecualikan. Kriteria…

…Tahun 2015 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 (selepas potongan KWSP) perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Secara teorinya, semakin tinggi pendapatan seseorang…

…Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966, kadar yuran guaman untuk urusan jual beli/ pindah milik dan juga urusan pinjaman/ gadaian adalah berbeza. (a) Hartanah bernilai RM50ribu atau kurang –…

  • 1
  • 2