…saya juga menyertakan butiran peribadi yang lebih terperinci serta lamipran sijil-sijil yang telah disahkan untuk rujukan Tuan/Puan. Saya juga memohon agar Tuan/Puan menghubungi saya di talian 017-2…….8 bagi mendapat tahu…

memohon penceraian sahaja mungkin berbeza jika anda berhasrat untuk memohon penceraian DAN menuntut harta sepencarian kerana ianya dua isu yang berbeza. Pendek kata, lebih banyak pertikaian lebih banyak kos yang…

…Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966, kadar yuran guaman untuk urusan jual beli/ pindah milik dan juga urusan pinjaman/ gadaian adalah berbeza. (a) Hartanah bernilai RM50ribu atau kurang –…

…dan instrumen patuh syariah dikecualikan. Hutang ke atas jumlah aset Nilai keseluruhan faedah ke atas hutang syarikat mestilah kurang 33 peratus. Pinjaman melalui perbankan Islam atau melalui sukuk dikecualikan. Kriteria…

…LebihSikit.Info dimiliki dan diuruskan oleh MyRobot Resources. Pemilik laman web ini Lebih Info tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, Lebih Info juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul…