Kewangan

…menyediakan pinjaman seperti pinjaman peribadi, pinjaman perumahan dan pinjaman untuk kereta. Bank kemudian akan mengenakan caj untuk pinjaman tersebut. Peminjaman yang mempunyai rekod bayaran balik yang tidak baik mempunyai kemungkinan…

Kewangan

…Jumlah Keuntungan:RM10,780 Oleh itu, Harga Jualan = RM20,000 + RM10,780 = RM30,780 Kemudahan Pembayaran Yang Disediakan Untuk kemudahan anda, Alliance Bank menyediakan bayaran menerusi kaedah berikut: GIRO Antara Bank (IBG)/Pemindahan…

Kewangan

…Ciri Pinjaman Perniagaan TemaNiaga-i Tawarruq Pembiayaan ini adalah berkonsepkan Tawarruq. Tawarruq merujuk kepada mu`amalah dengan transaksi dua peringkat. Jumlah Pembiayaan: RM5,000.00 -RM50,000.0 Tempoh Pembiayaan: 1-5 tahun. Kadar keuntungan yang ditawarkan…