contoh surat rasmi permohonan penyambungan elektrik