contoh surat rasmi permohonan penangguhan pembayaran yuran