contoh surat rasmi permohonan penangguhan bayaran yuran