contoh surat rasmi permohonan kerja sebagai juru tera