contoh surat rasmi permohonan jawatan pembantu penyelidik