contoh surat rasmi permohonan bantuan peralatan sukan