contoh surat rasmi memohon kerja dalam bahasa inggeris