contoh surat permohonan kerja melalui ketua jabatan